• 1.กรอกข้อมูลที่จำเป็น โดยสัญลักษณ์ * อยู่ด้านหน้า
  • 2.หมายเลขบัตรประชาชน ต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์
  • 3.Email ที่กรอกจะถูกใช้เป็น Username ในการ Login เข้าระบบ
  • 4.ลูกค้าสามารถเข้าระบบ TOT3G Prepaid Service ได้โดยไม่ต้องรอ SMS
  • 5.เมื่อสมัครแล้ว สามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ TOT3G Prepaid อื่นได้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่
 
ผู้ใช้ IPad หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถรับ SMS ให้ลงทะเบียนผ่าน Call Center 1777
*หมายเลขโทรศัพท์ prepaid
  
*เลขที่บัตรประชาชนที่ลงทะเบียน
  
*E-mail
  
*Password
  
*Password(re-type)
  
 

 
ยืนยันรหัสจาก SMS
OTP