สำหรับผู้ใช้บริการ TOT3G Prepaid ให้บริการเติมเงิน , เปลี่ยนโปรโมชั่น
ดูข้อมูลการโทรและบริการอื่นๆ สะดวกและง่าย
กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อขอรหัสผ่านส่งไปยังมือถือเพื่อเข้าใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์
*ตัวอย่าง : 0893999999
กรอกตัวเลขที่เห็นในภาพ
หมายเลขของคุณ    xxxxxxxxxx

สมัครลงทะเบียนใช้บริการ Prepaid Service

-  ลูกค้า TOT3G Prepaid สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้บริการ e-Service โดยไม่ต้องรอบรับ SMS (One time password) ในการเข้าใช้ระบบ

-  ลูกค้าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ ได้หลายเลขหมาย ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ทำให้สามารถเติมเงิน ดูข้อมูลการโทร/การใช้งาน การเปลี่ยนโปรฯ ฯลฯ ของเลยหมายที่ลงทะเบียนได้สะดวก

สมัครโปรโมชั่นเสริม ระบบ Prepaid ชุด Topping

-  ลูกค้า TOT3G prepaid สามารถ Login เข้าระบบ Prepaid Service โดยกรอกเบอร์โทรศัพท์ prepaid เพื่อรับรหัสผ่านเข้าระบบ(ด้านบน)

-  ลูกค้า TOT3G prepaid สามารถ Login โดยใช้ User/Password สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ Prepaid Service แล้ว

กรุณาดูรายละเอียดโปรโมชั่น ที่นี่
( http://www.tot3g.net/Prepaid.aspx)

เช็คมูลค่าบัตร
เติมเงินและชำระค่าบริการ
การตรวจสอบยอดเงิน
บริการย้ายค่าย